Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. powołany został w 1982 roku do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym zakresie.Centrum Techniki Morskiej na MSPO 2014
Centrum Techniki Morskiej na MSPO 2014
10 years DAT PoW celebration [2014 CTM NATO]
10 years DAT PoW celebration [2014 CTM NATO]
30-lecie Centrum Techniki Morskiej
30-lecie Centrum Techniki Morskiej
NATCON CTM 2016
NATCON CTM 2016
Centrum Techniki Morskiej na targach Balt Military Expo 2014
Centrum Techniki Morskiej na targach Balt Military Expo 2014

Centrum Techniki Morskiej na MSPO 2015
Centrum Techniki Morskiej na MSPO 2015