Instytut zajmuje się problematyką bezpieczeństwa lotów oraz niezawodnością statków powietrznych. Rada Naukowa, która działa w ITWL ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego - doktora habilitowanego nauk technicznych w specjalności budowa i eksploatacja maszyn. W instutucie znajdują się akredytowane laboratoria badawcze, posiadające certyfikaty zarządzania jakością, koncesje na obrót i wytwarzanie broni i amunicji, a także technologii i wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Instutut stanowi wykwalifikowana kadra inżynierska, oraz nowoczesna i unikalna aparatura badawcza oraz kontrolno-pomiarowa.Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
Symulator diagnostycznego statku powietrznego VR
Symulator diagnostycznego statku powietrznego VR
Air Force Institute of Technology
Air Force Institute of Technology