Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. od 1980 roku zajmuje się opracowywaniem i produkcją nowoczesnych urządzeń na potrzeby obronności.

Specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i remontach urządzeń do naziemnej obsługi statków powietrznych dla sił powietrznych oraz urządzeń szkolno-treningowych do szkolenia żołnierzy wojsk lądowych w obsłudze sprzętu bojowego.